Os Hageservice AS | Vi hjelper med alt innen hage i Os, Bergen, Fusa og Tysnes

Grøntanlegg

Beplanting

Ferdigplen
Sedummatter
Trefelling

Grøntanlegg

Grøntanlegg er arealer som er opparbeidet overveiende med vegetasjonsdekte flater, som blant annet brukes til sport, rekreasjon eller som pynt. Hit hører for eksempel hager, fellesarealer i boligstrøk, offentlige parker, gressbaner som brukes til idrett, uteanlegg ved skoler og andre offentlige bygninger, kirkegårder, opparbeidede turveistrøk og grønnstriper langs veier.

Grøntanlegg kan ligge i naturlig terreng eller på helt kunstig opparbeidede flater, for eksempel takhager.

Vi har lang erfaring med hjelp til grøntanlegg. Os Hageservice AS har hjulpet mange bedrifter, kommuner og privatpersoner som bor i Os, Kvinnherad, Fusa, Bergen, Fana, Sotra, Askøy og Nordhordland.
Les mer 

Grøntanlegg