Os Hageservice AS | Vi hjelper med alt innen hage i Os, Bergen, Fusa og Tysnes

Lekeplasser

Kjennetegnet på en god lekeplass er svært enkel. Den har barn som leker og trives i trygge omgivelser.

En optimal lekeplass er at den er tilpasset ulike barns alder, utvikling og behov. En slik lekeplass bidrar til at barna opplever mestring og fremgang, og dermed utvikler seg både fysisk, psykisk og sosialt. I de senere år har det vært mye fokus på at alle apparater og installasjoner der barn leker skal ha en definert standard.

Os Hageservice AS bygger alle lekeplasser etter gjeldende regler og standarder. Det er viktig at barn har gode rammer for å flytte egne grenser.

Alle apparater som monteres leveres fra lekeplassgodkjente leverandører.

Alle lekeapparater og underlag leveres også med sertifikater.